Ηλεκτρονικά παιχνίδια: οι επιδράσεις τους στα παιδιά

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια εξελίσσονται όλο και περισσότερο και αφορούν όλο και μικρότερα σε ηλικία παιδιά. Υπάρχουν διάφορα...

Παιχνίδια περιβαλλοντικής ευφυΐας για υπεύθυνα παιδιά

Τα παιχνίδια περιβαλλοντικής ευφυΐας βοηθούν το παιδί να μάθει να κάνει τα αυτονόητα για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα, ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση των...

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά: κλειδί στην ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη

Ένα παιδί ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής του επιβάλλεται να ασχολείται με δραστηριότητες που υποβοηθούν την ψυχική και πνευματική του ανάπτυξη. Οι γονείς...