Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια εξελίσσονται όλο και περισσότερο και αφορούν όλο και μικρότερα σε ηλικία παιδιά. Υπάρχουν διάφορα είδη ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Τα φορητά...