Το παιχνίδι στο σπίτι μπορεί να είναι δημιουργικό και διδακτικό πολλές φορές. Μάλιστα, οι ειδικοί επισημαίνουν πως το παιδί μέσα στο σπίτι πρέπει να υποστηρίζεται με ιδέες για παιχνίδι που...